dilluns, 6 de juliol de 2009

Els valors cooperatius

He assistit a diversos actes de la Setmana de l’economia cooperativa que s’ha celebrat a Barcelona. Ha estat una experiència gratificant. En aquesta època de crisi econòmica i de valors, l’esforç per tal de mantenir la vigència dels valors cooperatius em sembla elogiable. En una de les trobades es parlava de connectar aquests valors amb el sistema educatiu i especialment amb la Universitat.
Davant dels valors imperants del consumisme i de la competència ferotge, caldria aprofitar la crisi econòmica per tal de mirar de sortir-ne amb un esperit renovat, fonamentat en l’ humanisme, i en conseqüència el mon de l’empresa podria inspirar-se en noves conductes i actituds. Em sembla molt intel·ligent aprofitar les crisis per a renéixer amb nous valors, i lluitar per tal que siguin més dominants a la nostra societat.
Certament, es podria passar d’una economia de mercat, massa sovint guiada pel guany ràpid i especulatiu, a una economia més humana, més a la mida de les persones. Els valors cooperatius es poden considerar previs al mercat i abasten tota una preocupació jurídica, econòmica i política.
Cooperar enlloc de competir. La vida en xarxa que ens permet com mai la globalització i les tecnologies de la comunicació i de la informació haurien de ser els motors per a un autèntic canvi de les condicions de vida. Avui es parla fins i tot d’un llenguatge cooperatiu, que tendeix al diàleg, allunyat dels improperis i vociferacions, dels crits i dels monòlegs que tan sovint es donen. La promoció dels valors cooperatius s’expressa avui també en l’anomenada “responsabilitat social cooperativa”, perquè l’empresa a més de guanyar diners ha de ser conscient del seu paper en l’entorn econòmic del que sorgeix i al qual ha de servir.