dilluns, 20 de juliol de 2009

El codi de bones pràctiques administratives elaborat pel Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges ha elaborat un codi de bones pràctiques administratives. Aquesta document ens permet reflexionar sobre el fet que l’administració ha de cercar l’interès general i ha d’actuar amb objectivitat, amb submissió a la llei, però en ocasions, per múltiples motius, pot generar un gran malestar a la ciutadania. Els funcionaris públics, en l’exercici de la seva funció, han d’actuar per tant amb respecte, consideració i educació envers les persones que atenen. Però no sempre és així a la pràctica, com pot passar en qualsevol activitat humana.

El codi que ha elaborat el Síndic està format per 17 principis, que es refereixen entre d’altres aspectes al dret a ésser escoltat, a ésser contestat en un termini raonable, a ésser informat amb claredat o a rebre una reparació si la reclamació es justa. Es tracta així de lluitar contra l’anomenada “mala administració”, que va molt més enllà de complir o no amb la llei. Es una lluita contra la prepotència o la impunitat que mai pot ser una divisa en l’actuació d’aquells que treballen al servei dels altres i en un servei públic.

Avui amb la pèrdua progressiva de la idea de servei, també els poders públics poden cometre actuacions que podem considerar incíviques, amb una manca de respecte a les persones que es radicalment inadmissible en un Estat de dret que vulgui realment respectar la dignitat de les persones.

La tasca d’institucions de control com el Síndic de Greuges pot ésser molt important per tal d’humanitzar les nostres administracions públiques, tot afavorint el pas que cal donar de la legalitat a l’ humanisme. Aquest és sense cap dubte, al meu parer, un dels avanços dels quals la nostra societat està més necessitada.