dilluns, 21 de maig de 2012

Informe sobre la pau al món

L'Escola de Cultura de la Pau (UAB) ha publicat l'informe Alerta 2012! sobre conflictes, drets humans i pau, en el que destaca el greu impacte dels conflictes bèl·lics en la població civil.
Si a casa nostra vivim agobiats per les retallades i la crisi econòmica i financera, en d'altres indrets del món la violència es mostra de manera més directa: la població civil es objecte avui de més de quaranta conflictes armats el 2011, amb violència sexual, reclutament de nens i nenes, el desplaçament forçat de milers de persones, etc.
A més, els infants es veuen afectats molt greument per practiques con el reclutament forçós, l'assassinat, el segrest, i l'ús de menors en els conflictes armats o com a portadors d'explosius.
Amb la voluntat de ser una eina útil en la prevenció dels conflictes, l'informe Alerta 2012! identifica el risc de deteriorament de nombrosos conflictes, alguns ja immersos en guerres i d'altres amb possibilitats d'escalada de la violència. Per la perillositat de la situació cal destacar uns vint escenaris especialment vulnerables, la majoria concentrats a l'Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.
En positiu, l'Escola de la Cultura de la Pau destaca també oportunitats de pau per al 2012, escenaris en els quals conflueixen dinàmiques i voluntats que permeten entreveure la possibilitat d'una transformació efectiva. En tot cas, el món segueix necessitat d'una pau veritable, en totes les facetes, i en molts indrets.