dissabte, 12 de desembre de 2009

Espanya i els refugiats

El govern d’Espanya és un dels que acull menys refugiats de tota Europa. Segons dades de la mateixa ONU, l’any 2008 unes 4.500 persones van demanar refugi a Espanya, la xifra més baixa des de 1989, només el 2% de les peticions de tota la Unió Europea. Això vol dir una disminució del 41% en les sol·licituds respecte l’any 2007.
En canvi, a la resta de la UE es registra un creixement mitjà d’un 12% de sol·licituds. Segons l’Informe "Asilo en la UE" d’Eurostat (baròmetre estadístic europeu), podem afirmar que Espanya és el darrer Estat en l’àmbit d'aquesta protecció internacional. El primer és França que el 2008 va registrar 28.000 peticions d’asil, Gran Bretanya 30.500, Alemanya 26.900, Holanda 15.300.
L’explicació sobre el descens en el nombre de sol·licituds segons les autoritats espanyoles és que l’emigració a Espanya té un perfil més econòmic que polític, tot i que segons la "Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat" l’Estat espanyol s’ha convertit en una fortalesa inexpugnable per a qui necessita asil polític. Una situació que pot tenir moltes lectures, segons el interessos, però que no pot ignorar la realitat d’un descens brusc d’un any a l’altra. Les dificultats excessives en procediments d’aquests tipus desincentiven les persones amb problemes i posen de manifest que malgrat les grans paraules d'alguns responsables polítics, l’acolliment real és millorable.