dilluns, 30 de novembre de 2009

LA CONVENCIÓ DELS DRETS DELS INFANTS

La declaració de drets dels infants ha complert 20 anys, un tractat de l'ONU signat el 1989. Per això el dia 20 de novembre és el Dia Internacional dels drets dels infants.
Tot i els avenços en la protecció dels infants encara resta molt camí per recórrer de cara a la plena protecció dels infants, com a persones en procés de creixement i construcció, i els diferents Estats encara han de portar a terme moltes accions de reconeixement dels drets humans dels infants.
La primera de les mancances en aquesta protecció és que cada sis segons mor un nen al món com a conseqüència de la fam. Molt sovint ens trobem amb menors que es veuen obligats a malviure, sense una família estable, i sense possibilitats d’escolarització. A més, l’emigració els obliga a canvis sobtats en les condicions de vida.
D’altra banda, el Síndic de greuges de Catalunya ha organitzat una jornada sobre la situació dels drets dels infants. S’ha assenyalat que a casa Nostra els infants pateixen també problemes greus, com la segregació escolar, la saturació dels equips d’atenció sanitària i manca d'atenció. Caldrà tirar endavant el projecte de llei de drets i oportunitats dels infants. En definitiva, estem en un moment en el què cal tornar a valorar la infantesa com una edat important de la vida, en el marc d’una nova cultura més propera a les persones, menys massificada, amb més qualitat humana.