dimecres, 9 de juliol de 2008

Els telèfons mòbils i la localització de persones


Els avenços tecnològics de la telefonia mòbil permeten fer un seguiment exhaustiu de la mobilitat de les persones gràcies a aquest aparell. Avui, per tant, gràcies a les antenes que hi ha per tot arreu es poden saber tots els desplaçaments que fem en un dia qualsevol. Així, tot i que per motius de seguretat ens trobem amb un gran invent, també es cert que es planteja el problema ètic de la pèrdua del dret a la intimitat, i de la llibertat de moviments de forma anònima.
Per tant, ens apareix el dilema de si sempre es farà un bon ús d’aquesta possibilitat que ens dona la tecnologia. Segons un estudi elaborat per una Universitat Americana, reseguint la ruta dels mòbils s’ha fet un seguiment de 100.000 persones escollides a l’atzar d’un total de 6 milions d’usuaris de telèfons mòbils.
Amb aquest tipus d’estudi es poden extreure conclusions operatives de cara al futur sobre nous planejaments urbanístics, la lluita contra epidèmies, el seguiment dels transportistes, etc. Tot avenç però té perills i caldrà regular bé aquest tipus de recerques, sobre tot amb les autoritzacions i controls jurídics adients. Si no és així, el perill del seguiment incontrolat de les persones pot acabar amb un tracte indigne del ser humà. I l’actual obsessió per la seguretat pública no pot ignorar la construcció cultural dels drets inherents a la personalitat durant molts segles.
Comentari Ràdio Estel 9 de juliol de 2008