divendres, 28 de febrer de 2014

Persones i coses

Avui segueix existint el tràfic il·legal de persones, l’abús de menors o el turisme sexual, per a posar alguns exemples de pràctiques absolutament inadmissibles èticament. Però també hem de considerar reprovables totes les actituds de cosificació, de degradació dels altres, en totes les seves facetes (sexuals o laborals). Quan l’home creu que pot guanyar diners amb la utilització del cos i de l’ànima dels seus congèneres s’està degradant, sens dubte, fins a uns límits intolerables, la qual cosa suposa que s’està situant en la més absoluta de les misèries humanes. Davant d’aquesta manifestació tan evident del mal en el món cal que lluitem amb tots els recursos possibles, legals i morals, per tal d'establir un codi mínim de conducta respectuosa amb els drets inherents a la dignitat de totes les persones. Arreu del món.
El dia 23 d’agost la UNESCO ha declarat que sigui el 'Dia internacional per al record del comerç d’esclaus i per la seva abolició'. Aquesta data concideix amb la sublevació el 1791 de la població d'Haití, que va tenir com a conseqüència la creació del primer Estat negre lliure, i un primer pas per a l’abolició del tràfic d’esclaus.
D’altra banda, el tràfic d’esclaus va ser declarat un “crim contra la humanitat” durant la conferència mundial de Durban contra el racisme, celebrada el 2001.
L’esclavitud, en totes les diverses manifestacions, segueix essent una pràctica incompatible amb la dignitat de la persona, que ha estat portada a terme al llarg de tota la història de la humanitat i que sembla no acabar mai. Convertir l’ésser humà en una cosa objecte del comerç es realment la màxima degradació possible a la qual es pot sotmetre una persona.
Amb formes renovades, l'esclavitud segueix existint, en ocasions associada a màfies i organitzacions criminals transnacionals. Convertir una persona en cosa, és una realitat massa frequent, malauradament, encara que aquest fet no sigui entés sempre com a esclavitud, en el sentit tradicional del terme.
Cal que ajudem la humanitat a desvetllar-se en plenitud de dignitat i llibertat, en totes les formulacions imaginables. No és un fet del passat sinó plenament actual.