dissabte, 2 de febrer de 2013

Un futur Estat català i la nacionalitat (ETV-10/12/2012)

Un futur Estat català i la nacionalitat (ETV-10/12/2012)