dimarts, 13 de novembre de 2012

Sessió de treball: LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA PERSONALloc: Lloc: Sala Sant Jordi de la Facultat de Filosofia de Catalunya(URLL), edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231.

Data: Dilluns 26 de novembre, de 19 a 21 hrs.


En els actuals temps de crisi econòmica i de valors , el concepte de responsabilitat social de la persona esdevé d’especial importància en la mesura que suposa la implicació voluntària i solidaria de les persones mes enllà de les obligacions pre‐establertes per les lleis, pel que fa a altres membres de la seva comunitat.
La reflexió es centrarà en la persona com agent actiu creador de riquesa no tan sols material sinó també espiritual, en el marc d’una concepció transcendent de la vida, de la crisi de l’estat del benestar i de l’emergència d’una societat que revitalitzi el paper dels deures comunitaris.


En els propers anys, l’economia occidental no podrà créixer a base d’impulsos públics. La necessitat de reduir els grans nivells d’endeutament a tota Europa i els compromisos propis de la zona euro ens aboca, sense marge de maniobra, a un redimensionament de les funcions socials de l’estat, obrint la porta a una participació mes activa de persones i entitats.


Partim d'una concepció de la persona que transcendeix la seva individualitat per tal d’esdevenir un subjecte social. En l’àmbit social i econòmic, cal fer una tasca pedagògica per tal que les persones siguin conscients del retorn que han de fer a la societat de tot allò que han rebut de la comunitat. Sembla urgent reivindicar el sentit social de moltes actuacions humanes, però no pas des de la cultura del “gratis total” i dels drets sense deures, sinó des de la convicció de que si la societat inverteix en el benestar personal és de justícia saber retornar‐lo. Si entenem que els canvis esmentats no son conjunturals sinó que estan per a quedar‐se, si adoptem postures constructives i no demagògiques, la conseqüència lògica per tal de sortir del forat és apel∙lar a la responsabilitat social de la persona. Cal un canvi de paradigma, centrat en la persona i en el seu rol social, que ha d’afectar les corporacions públiques, les privades i els mateixos particulars.


Per tal d’analitzar aquesta qüestió i donar arguments en la línia de construir la societat del benestar del segle XXI, PERSONA I DEMOCRÀCIA – JOAQUIM XICOY ha organitzat, amb la col∙laboració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, una taula rodona amb el següent

                                    PROGRAMA

19.00h. Paraules de benvinguda a càrrec del Dr. Ignasi Roviró, vicedegà de la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL).

Presentació de l’acte i dels ponents a càrrec del Sr. Andreu Cruañas, director de “Persona i Democràcia‐Joaquim Xicoy”.


19.30h. Taula rodona moderada pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, professor de dret constitucional de la UAB, amb la
participació de:

- Dra. Sònia Güell Peris, professora de dret internacional de la UPF.
- Sr. Daniel Ortiz Llargués, professor del Dep. de Ciències Socials d'ESADE.
-  Dr. Josep Lluís Vázquez Borau, filòsof i president de l‘Institut Emmanuel Mounier Catalunya.


20.45h. Col∙loqui amb els assistents.


Es prega confirmació a institucionals@personaidemocracia.cat
o bé al telf: 93 112 19 89 (Sra. Begoña Morán)