dissabte, 9 de març del 2024

L'ETERNA ESPERA DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

 https://directa.cat/leterna-espera-de-la-llei-de-la-dependencia/

L'ETERNA ESPERA DE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

Catalunya és la comunitat amb major llista d'espera per rebre les prestacions a la dependència, el que provoca que milers de sol·licitants morin abans de rebre alguna de les ajudes previstes en una llei que acumula anys d'infrafinançament