dimecres, 13 de juliol del 2022

La Unió Europea: passat, pressent i futur

El dijous 7 de juliol de 2022, a les 19 h. al Pati de Columnes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, organitzat per la Fundació Sant Raimon de Penyafort, en desenvolupament del conveni de col·laboració signat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, tingué lloc un nou Espai de Reflexió, en aquest cas per tal de debatre sobre “La Unió Europea: passat, present i futur. Dels pares fundadors a la invasió d’Ucraïna”.

La benvinguda va anar a càrrec del Dr. Xavier Puigdollers, patró de la Fundació, advocat i professor universitari, qui va explicar l’objectiu fundacional d’acostar el dret a la sociedad en els àmbits dels infants, els privats de llibertat o el dret europeu.

A continuació es va desenvolupar la taula rodona, formada per la Dra. Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel periodista Sr. Lluís Foix, i pel Sr. Santiago Nadal, advocat vocal de la comissió de relacions internacionals de l’ICAB.  Actuà de moderador el Dr. Josep Maria de Dios, director de l’Institut d’Estudis Europeus de la UAB.

Intervingué en primer lloc el Sr. Lluís Foix, per afirmar que la UE és sobretot un projecte de pau, fonamentat en el dret, així com una condició de progrés i llibertat. Va destacar altres elements constitutius com l’economia social de mercat, la tradició jueva-cristiana o el pensament occidental. També va afirmar que la UE exerceix un “soft power” de gran autoritat al món.  D’altra banda, es va centrar en els reptes actuals com la guerra a Ucraïna, la necessitat d’organitzar la seguretat col·lectiva europea, la relació amb els USA o els Estats que són candidats a l’ingrés en aquesta organització d’integració supraestatal. 

A continuació la Dra. Blanca Vilà reivindicà el valor de la construcció jurídica de la UE, destacà el “laboratori de la diversitat” que suposa i afirmà que els problemes europeus són una part dels problemes globals del nostre món.  Posà èmfasi en el paper dels pares fundadors, i en especial Jean Monet, de qui va recomanar llegir les seves memòries. A continuació va parlar dels instruments jurídics més destacables, com ara els principis de primacia, efecte directe, la qüestió prejudicial o els reglaments europeus. D’altra banda va defensar la importància dels principis derivats dels tractats fundacionals, els quals tot i que han de passar pels tribunals han ajudat a cohesionar jurídicament la UE, com ara els principis de subsidiarietat, el de confiança mútua, el de solidaritat o el federal. Va definir la UE com una comunitat de valors, en especial aquells que es connecten a la carta de drets fonamentals. El mètode de treball de les institucions europees va considerar que era essencial, i que avui en dia l’actual comissió està produint un canvi de llenguatge, que entre altres coses ha portat a la inevitabilitat d’una sanció de les autoritats espanyoles a les grans empreses d’obres públiques, per pràctiques contraries a la llibertat de mercat.

Finalment, el Sr. Santiago Nadal  va posat el focus en la influència i incorporació d’elements jurídics propis del dret anglosaxó i alemany. Comentà que la seva experiència és la tenir cada vegada més en compte el dret europeu en la pràctica forense, de manera que avui el dret europeu està present en totes les branques del dret.  

A continuació es va obrir un torn de comentaris i preguntes per part del públic assistent, que va permetre completar una estona de reflexió fructífera, ben dirigida pel moderador de la taula rodona.