diumenge, 13 de febrer del 2011

La mort d’infants al món a causa de la fam és evitable

Segons que podem llegir a l’informe de la FAO sobre l’alimentació al món, milions d’infants menors de cinc anys, moren cada any per culpa de la fam. La lluita contra la reducció de la fam no avança. Les dades sobre la gran quantitat de persones que són víctimes de l’anomenada “inseguretat alimentària són totes esfereïdores.
Ens hem passat la vida observant que la fam al món no desapareix i ara fins i tot ens diuen que el panorama és pitjor que mai, especialment a l’Àfrica. Els conflictes armats i la violència social impedeixen que es pugui desenvolupar una vida mínimament tranquil·la per a treballar, comerciar i distribuir els productes. Les màfies locals també dificulten el procés productiu. Així, observem com la pobresa és induïda per l’home, i per tant, aquest n’és responsable directe. La fam i la malnutrició ocasionen un gran nombre de morts, però quan analitzem les causes, veiem que no són uns desastres naturals, sinó que el propi home té un paper destacable com a generador de pobresa.
Davant d’aquesta situació crec que cal enfortir el discurs humanista, i fugir del merament economicista. Cal ajudar materialment i espiritualment les víctimes de la injustícia, com són totes les persones que es moren de fam en una tendència que no sembla tenir límits. Una tasca que considero important és desemmascarar les causes d’aquesta injustícia.
Mans Unides té actualment uns 700 projectes repartits en 60 països arreu del món. Projectes de caire educatiu, sanitari i de suport a les dones. La major part dels seus projectes estan a l’Àfrica. Sota el lema “El seu demà és avui”, la campanya de Mans Unides pretén per un costat sensibilitzar la societat en la lluita contra la mortalitat infantil i per l’altre, captar fons per tots els projectes que desenvolupen.
Segons estadístiques de la FAO, l’any 2008 les persones que s’estaven a punt de morir com a conseqüència de la fam van augmentar en 150 milions i amb aquesta xifra ja sumaven 1000 milions de persones. Actualment hi ha uns 900 milions de persones que estan a punt de morir per falta de menjar.La primera causa de mortalitat infantil és la desnutrició. Cada dia al món moren 30.000 nens de menys de 5 anys. Penso que no cal dir res mes.