dissabte, 26 de maig del 2012

El Matí Digital, 3 anys.

El passat dimarts es van lliurar els premis que concedeix l'associació El Matí.Moltes felicitats als premiats: Anna Punsoda i Josep Maria Espinàs.
L'alliberament nacional és una cosa de tots. I de tots els que pensem que la nació la fan les persones.
Aquí teniu el videoreportatge.
http://www.youtube.com/watch?v=2MXetq6tBVQ

dilluns, 21 de maig del 2012

El Real Decret-Llei 14/2012: una animalada inconstitucional

INFORMATIU MIGDIA ( TV1 ) 00:02:10
JA S'HAN COMENÇAT A APLICAR ALGUNES DE LES NOVES MESURES D'AJUST A L'ENSENYAMENT. A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA HI HAURÀ MÉS ALUMNES PER AULA I ELS PROFESSORS FARAN UNA HORA MÉS DE CLASSE A LA SETMANA. LES MATRÍCULES UNIVERSITÀRIES S'ENCARIRAN FINS A UN 65%. DECLARACIONS DE JOSEP CARBONELL, DIRECTOR DE L'INSTITUT PAU VILA; CLARA VILASECA, PROFESSORA DE SECUNDÀRIA A UN INSTITUT DE SABADELL; ESTUDIANTS DE LA UAB; I JOAN LLUÍS PÉREZ FRANCESCH, PROFESSOR DE DRET CONSTITUCIONAL I INVESTIGADOR DE LA UAB.

Informe sobre la pau al món

L'Escola de Cultura de la Pau (UAB) ha publicat l'informe Alerta 2012! sobre conflictes, drets humans i pau, en el que destaca el greu impacte dels conflictes bèl·lics en la població civil.
Si a casa nostra vivim agobiats per les retallades i la crisi econòmica i financera, en d'altres indrets del món la violència es mostra de manera més directa: la població civil es objecte avui de més de quaranta conflictes armats el 2011, amb violència sexual, reclutament de nens i nenes, el desplaçament forçat de milers de persones, etc.
A més, els infants es veuen afectats molt greument per practiques con el reclutament forçós, l'assassinat, el segrest, i l'ús de menors en els conflictes armats o com a portadors d'explosius.
Amb la voluntat de ser una eina útil en la prevenció dels conflictes, l'informe Alerta 2012! identifica el risc de deteriorament de nombrosos conflictes, alguns ja immersos en guerres i d'altres amb possibilitats d'escalada de la violència. Per la perillositat de la situació cal destacar uns vint escenaris especialment vulnerables, la majoria concentrats a l'Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.
En positiu, l'Escola de la Cultura de la Pau destaca també oportunitats de pau per al 2012, escenaris en els quals conflueixen dinàmiques i voluntats que permeten entreveure la possibilitat d'una transformació efectiva. En tot cas, el món segueix necessitat d'una pau veritable, en totes les facetes, i en molts indrets.

dimarts, 1 de maig del 2012

Una reflexió sobre l’ “espai públic universitari”.

Ens trobem en un moment històric en el qual l'educació i els valors de la ciutadania es presenten com a virtuts públiques que serveixen per renovar la cultura política a la nostra societat. Amb aquesta intenció és important analitzar els actuals escenaris en els quals es desenvolupa la vida de l'estudiant, en el nostre cas, l'espai públic universitari, és a dir, el “campus”.

La Universitat Pública és una institució fonamental per al desenvolupament de la vida social en la cerca del benestar comú. La universitat pública adquireix sentit dins d'un projecte social que apunta a la construcció d'una societat més justa, democràtica i equitativa. Com a espai de saber està oberta al pensament, plural i divers, sense restriccions per a l'art, la filosofia, la ciència, la tecnologia, l'ètica o les activitats culturals i de recreació. No obstant això, de vegades les instal•lacions universitàries i les àrees comunes universitàries han estat protagonistes de manifestacions, que lluny de ser productives per a la imatge de l'universitari han danyat l'espai i la seva imatge, perquè no han estat dedicades al bé comú. Exemple d'això ho tenim a les diverses pintades i grafits realitzats per grups minoritaris, que desenvolupen activitats “protovandàliques”, les quals desvirtuen la imatge de l'universitari i contradiuen el propi objectiu de llur reivindicació, ja que l'objecte d'aquestes manifestacions segons diuen ells mateixos és la defensa de la Universitat Pública i anar en contra de les retallades en l'educació.

Considero totalment incoherent que qui defensa l'educació pública actuï de forma incívica i danyi les instal•lacions de la institució -la universitat- que suposadament defensa. Si tot el que és danyat materialment a la universitat ha de ser reposat, es genera una nova despesa econòmica que bé podria ser utilitzada per a altres menesters a favor de l'universitari (com un llibre nou a la biblioteca, llibre que estem perdent perquè aquests diners han de destinar-se a la neteja, pintura o reparació dels danys ocasionats). És igual d'incoherent que qui es manifesta a favor de l'educació pública i en contra de les retallades, sigui qui impedeixi l'ús de les aules universitàries per a fer classes.
Entenc necessari rectificar en l'ús de l'espai públic universitari. És prioritari prendre consciència d’allò que és realment una Universitat: una institució d’estudi i de formació integral de les persones. No un lloc per a fer festes, ocupacions il•legals d’espais, o per provocar sense límit als responsables de la gestió universitària. Darrerament hem observat com s’ha portat a terme, tot i no ésser autoritzat, el joc de rol “zombies & humans”, per tot el campus de la UAB. Lluny de qüestionar el joc com una activitat recreativa, la reflexió la vull dirigir en el sentit que si bé és cert que la Universitat, és un centre educatiu en el qual s’han de fomentar les activitats culturals, això s’ha de fer de forma regulada i responsable. Crec que és hora de ser adults i saber que hi ha lloc per tothom. L’espai públic universitari no es pot monopolitzar pel primer que tingui una idea a fer. O és que així es faria en qualsevol municipi? Per què en un campus universitari la civilització no hi pot entrar amb la mateixa força que a la resta del nostre país?

Paula Esther Ruiz Alfaro
Becaria FPI
Universitat Autònoma de Barcelona


Publicat a "Comerç i Ciutat", abril 2012.