dilluns, 30 de juliol del 2012

REGENERAR LA POLÍTICA

Vivim un temps de descrèdit de la política i dels polítics. No es nou. Però s’ha accentuat per culpa de casos de corrupció, d’escàndols urbanístics, o de desviació de diners públics. El mot “desafecció”  al·ludeix a la possible desvinculació de Catalunya en relació a Espanya per obra i gràcia dels problemes del finançament, i com a referència a la distància entre governants i governats. Li podem dir de moltes maneres. La realitat és que avui hi ha una notable crisi de la política i dels polítics. Les darreres mobilitzacions populars així ho han posat de manifest.

Els poders públics dirigits per polítics professionals no acaben de sintonitzar amb el ciutadans un cop s’han fet servir les eleccions per a legitimar el sistema. Aleshores podríem afirmar que tenim un sistema polític democràtic però que caldria aprofundir molt en la qualitat de la democràcia tant en l’àmbit institucional com social i en especial en tot allò referent a la qualitat humana de tots plegats. Només així es podria passar d’una “democràcia governada” a una “democràcia governant” en la qual la ciutadania tingués un paper més actiu. Sovint, en canvi domina el  protagonisme de grups subvencionats o de xarxes clientelars. D’altra banda, és relativament fàcil dedicar-se a la política sense gaire “control efectiu de qualitat”. Hi ha de tot, però també es cert que trobem persones que fa anys i panys que estan enganxades al pressupost  públic, sense estudis o coneixements específics, tot esperant una bona jubilació com a màxima meta de la seva vida.

Que la democràcia és manifestament millorable es pot observar també en el grau de sectarisme amb què s’exerceix el poder. Com que els representants no son escollits nominalment sinó en el marc d’unes llistes, el gran valor a fomentar és la fidelitat a la llista. A més, el control de la informació – aquesta sempre implica poder- mitjançant el control dels mitjans de comunicació, amb diners públics, fins i tot, mostra una tendència que no es de rebut.

Avui ens cal testimoniar virtuts cíviques. Tenim grans exemples de persones que han donat la vida per un ideal i que han servit de tot cor la causa del seu poble, ciutat o país. Per tal d’honorar aquells que han fet i fan el bé, identifiquem i expulsem de la vida política corruptes, prepotents, incultes, acomodats i altres desaprensius que potser tenim ben a prop.