divendres, 18 de desembre del 2009

Temps de desafecció

Vivim un temps de descrèdit de la política i dels polítics. No es nou. Però s’ha accentuat per culpa de casos de corrupció, d’escàndols urbanístics, o de desviació de diners públics els darrers mesos. El mot “desafecció” va ser emprat pel president Montilla per al·ludir a la possible desvinculació de Catalunya en relació a Espanya per obra i gràcia dels problemes del finançament i del retard en la sentencia de l’Estatut. Després s’ha utilitzat com una paraula comodí per a fer referència a la distància entre governants i governats. Li podem dir de moltes maneres. La realitat és que avui hi ha una notable crisi de la política i dels polítics.
Ens trobem amb la paradoxa de que els poders públics no troben els ciutadans -de vegades ni tan sols els busquen- atès que ja s’han fet servir per a legitimar el sistema mitjançant les eleccions. Aleshores podríem afirmar que tenim un sistema polític democràtic sense gaire demòcrates, i que caldria aprofundir molt en la qualitat de la democràcia tant en l’àmbit institucional com social i en especial en tot allò referent a la qualitat humana de tots plegats. Només així es podria passar d’una “democràcia governada” a una “democràcia governant” en la qual la ciutadania tingués un paper més actiu. Sovint, en canvi, l’exercici de la ciutadania responsable es confon o resta amagat pel protagonisme de grups subvencionats o de xarxes clientelars. En l’àmbit autonòmic, els pactes postelectorals a Catalunya i a Euskadi contra el partit que ha guanyat les eleccions ha ofès moltes persones. Dir que és legítim sembla una excusa. En general, podríem dir que quan un partit descobreix que no cal guanyar les eleccions per tal d’arribar al poder i perd la vergonya de sumar entre perdedors, és lògic que provoqui desafecció entre els ciutadans. Aquests es pregunten per què han d’anar a votar, si després uns quants professionals de la política decideixen per ells.
D’altra banda, és relativament fàcil dedicar-se a la política sense gaire “control efectiu de qualitat”. Trobem personal que fa anys i panys que està enganxat a la mamella del pressupost públic, sense estudis o coneixements específics, tot esperant una jubilació com a màxima meta de la seva vida. Que la democràcia és manifestament millorable es pot observar també en el grau de sectarisme amb què s’exerceix el poder. Com que els representants no son escollits nominalment sinó en el marc d’unes llistes, el gran valor a fomentar és la fidelitat a la llista. La moció de censura on tot suma per treure qui mana, això sí només un cop per legislatura, és el punt d’arribada més extrem d’aquest sectarisme, com hem pogut viure en diversos indrets de la nostra comarca. A més, el control de la informació – aquesta sempre implica poder- mitjançant campanyes o butlletins de propaganda amb diners públics, o dificultant l’accés a la documentació als grups de l’oposició, són malauradament pràctiques massa habituals.
Testimoniar virtuts cíviques és difícil, com ens ho mostra la història. Tenim grans exemples de persones que han donat la vida per un ideal i que han servit de tot cor la causa del seu poble, ciutat o país. Per tal d’honorar aquells que han fet i fan el bé, identifiquem i expulsem de la vida política corruptes, erotitzats, prepotents, incultes, acomodats i altres desaprensius que potser tenim ben a prop. No ens deixem endur per la desafecció. I que cadascú llegeixi tot el que dic en la clau local que li pugui afectar.

(El9Nou, Vallès Oriental)

dissabte, 12 de desembre del 2009

Espanya i els refugiats

El govern d’Espanya és un dels que acull menys refugiats de tota Europa. Segons dades de la mateixa ONU, l’any 2008 unes 4.500 persones van demanar refugi a Espanya, la xifra més baixa des de 1989, només el 2% de les peticions de tota la Unió Europea. Això vol dir una disminució del 41% en les sol·licituds respecte l’any 2007.
En canvi, a la resta de la UE es registra un creixement mitjà d’un 12% de sol·licituds. Segons l’Informe "Asilo en la UE" d’Eurostat (baròmetre estadístic europeu), podem afirmar que Espanya és el darrer Estat en l’àmbit d'aquesta protecció internacional. El primer és França que el 2008 va registrar 28.000 peticions d’asil, Gran Bretanya 30.500, Alemanya 26.900, Holanda 15.300.
L’explicació sobre el descens en el nombre de sol·licituds segons les autoritats espanyoles és que l’emigració a Espanya té un perfil més econòmic que polític, tot i que segons la "Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat" l’Estat espanyol s’ha convertit en una fortalesa inexpugnable per a qui necessita asil polític. Una situació que pot tenir moltes lectures, segons el interessos, però que no pot ignorar la realitat d’un descens brusc d’un any a l’altra. Les dificultats excessives en procediments d’aquests tipus desincentiven les persones amb problemes i posen de manifest que malgrat les grans paraules d'alguns responsables polítics, l’acolliment real és millorable.

dimarts, 8 de desembre del 2009

Bisbes i Polítics

Les relacions entre l’Església i la política han estat tenses en molts moments històrics. Sant Tomàs More, patró dels polítics, morí en no voler cedir davant el xantatge del rei anglès. Tenim molts exemples en els què els cristians han estat màrtirs de la fe per no voler doblegar-se a les imposicions del poder polític, des de Roma fins els nostres dies. Tanmateix, en altres èpoques l’Església s’ha adherit a l’ordre polític establert per tal de beneficiar-se de la confessionalitat de l’Estat. Avui, la Constitució espanyola consagra l’aconfessionalitat de l’estat, i afirma també que mantindrà especials relacions de col·laboració amb l’Església catòlica.
La jerarquia catòlica espanyola i en especial la conferència episcopal ha passat per etapes millors o pitjors segons els moments, pel que fa a les relacions amb el govern. Cal recordar que els Acords amb la Santa Seu de 1979 situen l’Església catòlica amb una posició diferent de les altres confessions, atès que entra en joc la diplomàcia vaticana i la capacitat d’influència que es pot desenvolupar des de la personalitat internacional. Les tensions amb els bisbes però han sovintejat els darrers anys, i en ocasions ha estat la intervenció vaticana la que ha introduït més moderació.
Ara bé, en termes generals es pot dir que els bisbes tenen tot el dret de pronunciar-se sobre els afers que impulsa el govern. No es de rebut cloure’ls en una mena de reducte de consum intern dels seus fidels. Els bisbes poden i han de posicionar-se sobre qualsevol aspecte públic, des de llur autoritat moral. En ocasions però estranya una mena de presa de posició gairebé obsessiva sobre temes de moral sexual, o sobre la unitat d’Espanya, deixant en segon lloc d’altres com les pròpies de les condicions socioeconòmiques. També em sembla important destacar la diferent sensibilitat amb la que s’expressa la jerarquia catòlica a Catalunya o a Madrid. La confrontació directa, la manifestació multitudinària, el “pols” al govern d’una forma “carpetovetònica” no sé si aporta una bona imatge, ni si és útil per a difondre els valors evangèlics. Quan el poder civil aprova lleis que afecten la consciència dels catòlics (avortament, eutanàsia, investigació amb cèl·lules mare, matrimoni homosexual, etc) caldria saber reaccionar amb la contundència dels principis, però amb l’elegància de qui sap defensar la veritat.

Libertad, seguridad y transformaciones del Estado

Ha sortit publicat aquest llibre que recull les aportacions d'un workshop que vaig coordinar.
A continuació teniu la fitxa:

Col·lecció Grana
número 27
Libertad, seguridad y transformaciones del Estado
Joan Lluís PÉREZ FRANCESCH (coord.)
Ricard BROTAT
Endrius E. COCCIOLO
Cristina DIETRICH
Teresa FREIXES
Tomás GIL
Francesc GUILLÉN
José Carlos REMOTTI
Miguel REVENGA

Barcelona, Institut de Ciències Polítiques i Socials, 2009, 285 p.
Aquesta publicació es troba a la venda en llibreries:

http://www.libreriauniversal.com
Distribuïdora: Midac llibres: pedidos.midac@telefonica.net - Tf. 937464110
El presente libro recoge las contribuciones de los diversos participantes en el workshop celebrado en el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), el 4 de abril de 2008, organizado por el Grupo de Investigación “Libertad, seguridad y transformaciones del Estado“del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coordinador por el profesor Dr. Joan Lluís Pérez Francesch.
Se reproducen diversos análisis que nos permiten reflexionar sobre las transformaciones del Estado desde la perspectiva del derecho constitucional, y en especial, observar cómo las tensiones entre libertad y seguridad están planteando nuevas maneras de entender el Derecho Público en el seno del Estado de Derecho. Las diversas aportaciones ponen de manifiesto no tan solo un problema jurídico sino una cuestión moral, ya que el tema estudiado nos afecta colectivamente, esto es, nos plantea el reto del establecimiento de condiciones mínimamente admisibles para la vida personal, social y política. Se trata, además, de concebir el derecho constitucional como un conjunto de reglas jurídicas al servicio de la libertad, en la que ésta no puede situarse en el mismo plano que la seguridad. O dicho de otra manera, ésta última debe ser, en todo caso, una parte de la manera de entender la libertad, hoy. Seguridad y libertad no pueden tratarse como elementos opuestos sino complementarios.