dissabte, 24 de juny del 2023

Pròleg al llibre d'Albert Llorca Arimany, Converses a redós del personalisme

Pròleg al llibre d'Albert Llorca Arimany, Converses a redós del  personalisme, Barcelona, maig 2023. 

Es per a mi una gran satisfacció prologar aquest llibre de l’amic i company Albert Llorca Arimany, qui ha estat president de l’Institut Emmanuel Mounier Catalunya entre els anys 2015 i 2022, tot substituint al president fundador en Josep Lluís Vazquez Borau (2001-2015). Jo inicio la meva presidència amb l’esperança de continuar la tasca de donar a conèixer el pensament personalista comunitari. Aquesta feina la farem, però, conjuntament els companys i companyes de l’Institut Emmanuel Mounier Catalunya, mitjançant la col.laboració amb les institucions amb les que hem treballat fins ara, i oberts a noves sinèrgies.

En aquest llibre trobareu una mena de memòria d’una part de l’activitat feta i que volem continuar: el Reconeixement Mounier a persones i entitats que testimonien aquest personalisme, dins una visió transcendent de la vida, com a creadors de comunitat, a la que segueix una segona part en la que es recullen les entrevistes de l’Albert Llorca publicades a la revista Calidoscopi a persones lligades tant al Reconeixement Mounier com pel fet de ser rellevants des de la perspectiva del personalisme comunitari a casa nostra.

Considerem vital recapitular els dos àmbits d’actuació anteriors i recollir-los en el present volum. A més, voldria recordar ara altres activitats que hem dut a terme durant els darrers vint anys: les “Aules Mounier” al Seminari Conciliar de Barcelona, els cursos a la llibreria Claret (“Persona i Comunitat”) -els darrers anys per videoconferència- així com els seminaris impartits gràcies a l’acollida de Cristianisme i Justícia. A tothom que ha fet possible les nostres activitats, moltes gràcies!

Després de vint anys d’existència ens plantegem continuar el nostre paper recercador, divulgador i diseminador del personalisme. Entenem que la filosofia personalista fonamenta la millora de la societat, per tal de fer-la més justa i solidària, perquè es basa en valors sòlids com ara l’amor cívic, la transcendència, l’espiritualitat, la cura de l’altre i de l’entorn, la compassió, la misericòrdia, la responsabilitat, el sentit del deure, el respecte als drets humans, o l’opció preferencial pels pobres, desvalguts i vulnerables. En definitiva,  el personalisme ens dota d’un conjunt d’eines que ens han de permetre lluitar contra xacres com el materialisme, el consumisme, l’individualisme, la inconsciència, la massificació, la despersonalització, la indiferència, que afecten la configuració social.  Des del personalisme comunitari volem lluitar per una nova humanitat, on la societat es pugui transformar en una comunitat de persones més liure i justa.  Es aquesta una tasca sempre inacabada, que cada generació ha d’entomar.

D’avant d’aquest panorama – i amb el bagatge dels vint anys d’experiència- de cara al futur immediat potenciarem línies de treball com les següents:

L’espiritualitat i el sentit de transcendència en la vida social i política per tal de construir una comunitat més humana.

La fraternitat i la cultura de la cura com a paradigma polític

L’ amor i l’amistat cívica com a creadors de comunitat

La lluita contra la tirania tecnològica i l’exclusió social.

La legitimitat dels poders públics i la responsabilitat social de la persona

La civilització i la barbàrie al món d’avui

I pel que fa a propostes concretes, volem fer una mena de diccionari de personalistes, amb especial referència a autors catalans. Necessitem els nostres “classics”, per a que ens esperonin a noves reflexions. Volem reconnectar-nos amb la joventut, seguint les passes de Mounier al Manifest al servei del personalisme (1939). Adaptarem les reflexions personalistes a l’actual món digital. I continuarem la internacionalització, atès que és imprescindible l’aliança de qui treballa des de premisses similars, per a sostenir una globalització de l’esperança.

Ens ubiquem avui en un món complex, que no pot tenir respostes senzilles, i en una crisi d’humanitat, on la vida en moltes ocasions és una gran tragèdia, amb guerra, exclusió social i violència de tot tipus.

La desvinculació de la comunitat i l’absència de valors col.lectius sòlids ens connecten al gran problema del relativisme moral. Cal refer la bastida sobre la que es construeix tot l’edifici social, amb elements objectius que fassin possible democràticament la definició de l’interès general o el bé comú. Cal tornar a posar la reflexió i l’acció humana en la construcció de la comunitat. El personalisme comunitari té per tant una gran càrrega política, de construir el país, de crear lligams transcendents. Aporta una cosmovisió sobre l’ésser humà i el seu encontre amb l’altre. Com s’ha recordat no fa gaire: “ningú no se salva sol”.

Sostenim una nova civilització, una “civilització personalista”, producte d’una revolució espiritual, fonamentada en la vocació de transcendència, vers Déu i els altres.

A les pàgines següents trobareu paraules sàvies, viscudes, de moltes persones que ens han acompanyat durant els darrers anys pels viaranys de la vida. Us desitjo una lectura profitosa.

 

Barcelona, 10 d’agost de 2022.